Advokatstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Advokat i Århus

Har du erfaring inden for det personalejuridiske område og brænder du for at levere ledelsessparring af høj kvalitet inden for HR-området? Så har du nu mulighed for at blive en del af HR-enheden ved kriminalforsorgens områdekontoret i Aarhus.

kriminalforsorgen har omlagt områdestrukturen og samlet 2 områdekontorer i Vestdanmark. Som følge heraf opnormeres det personalejuridiske team.

Dine opgaver
Som konsulent i HR-enhedens personalejuridiske team vil du sammen med teamets 2 øvrige jurister få ansvaret for den juridiske sparring med ledelsen af fængsler og institutioner samt tilhørende sagsbehandling primært i forbindelse med personalesager.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:

  • Selvstændig tilrettelæggelse og sagsbehandling af disciplinærsager på tjenestemandsområdet
  • Øvrige personalesager både vedrørende overenskomstansatte og tjenestemænd
  • Klagesagsbehandling i forbindelse med indsattes klager over personale
  • Deltagelse i forhandlinger med faglige organisationer
  • Fortolkning af overenskomster og lovgivning
  • Undervisnings- og formidlingsopgaver generelt inden for det personalejuridiske felt
  • Sparring med kolleger såvel i HR som andre afdelinger om personalejuridiske emner
  • Øvrige personalejuridiske opgaver

Hvem er du

Du er parat til at træde ind i organisation i u...