Advokatstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Advokat i Sydjylland

Kriminalforsorgen Vestdanmark søger en juridisk fuldmægtig med tjenestested i Renbæk Fængsel.

Dine opgaver
Som jurist i Klientsagsenheden kommer du til at arbejde med juridisk sagsbehandling vedrørende de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Dine opgaver består af både konkret sagsbehandling og generelle opgaver vedrørende kvalitetssikring og controlling af klientsagsbehandlingen i institutionerne, såsom f.eks. sagsgennemgang på udvalgte sagsområder.

Som juridisk fuldmægtig består arbejdet primært af konkret sagsbehandling vedrørende blandt andet prøveløsladelse, udgang og klagesager.

En vigtig del af jobbet er at yde faglig sparring med såvel de øvrige jurister i området som de andre faggrupper, herunder undervisning, samt at være bindeled mellem direktoratet og kriminalforsorgsområdet.

Du vil blive en del af en hverdag, hvor tempoet ofte er højt, opgaverne omskiftelige og udfordrende. Vi hjælper hinanden i hverdagen, og vidensdeling, fagligt engagement og arbejdsglæde spiller en væsentlig rolle i opgaveløsningen.

Du vil referere til Områdechefen for Klientsagsbehandling.

Hvem er du?
Du vil komme til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor der vil blive lagt vægt på, at du:

  • Har interesse for/erfaring med sagsbehandling af konkrete sager.
  • Ikke er bange for at træffe afgørelser og foretage en selvstændig prioritering af dine opga...