Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Drømmer du om at arbejde med jura i en større offentlig organisation, så har du nu muligheden for at prøve drømmen af

Advokat i Odense

Vi tilbyder…
… muligheden for at få indblik i og praktisk erfaring med opgaver inden for forvaltningsret, databeskyttelse og udbudsret. Arbejdet foregår i et miljø med fokus på høj kvalitet i opgaveløsningen, læring og faglig sparring, samtidig med at vi lægger vægt på en uhøjtidelig omgangsform.

Stillingsbeskrivelse
Som studentermedhjælper i Jura vil du skulle bidrage til en væsentlig del af enhedens opgaveløsning. Dine arbejdsopgaver vil ligge inden for de nævnte hovedområder, og du vil både have faste opgaver og ad hocopgaver i tilknytning til områderne. Derudover vil du også skulle hjælpe med administrative opgaver i kontoret, fx kalenderstyring, planlægning af møder og lignende. Du skal derfor kunne se en værdi i at være med til at understøtte, at andre kan løse deres opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil variere, men kan eksempelvis være:

  • Besvarelse af borgerhenvendelser
  • Bistand med vejledning og opdatering af indkøbsplaner (udbud) og art. 30-fortegnelser (databeskyttelse)
  • Ajourføring af årshjul
  • Opdatering af enhedens websider på Socialstyrelsens intranet
  • Håndtering af henvendelser til Juras funktionspostkasse
  • Understøttelse af planlægning af diverse aktiviteter.

Din profil
Vi forventer, at du

  • er stud. jur. med kendskab til og interesse for offentlig ret
  • er ambitiø...