Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Udbudskonsulenter(/-jurister) til overraskende anderledes indkøb i kriminalforsorgen

Advokat i København

Koncern Indkøb søger udbudskonsulenter inden for bla. it-området til at gennemføre juridisk og kommercielt stærke udbud i en organisation, der ikke er som de fleste. Vil du være med til at sikre, at udbuddene kommer godt i mål og motiveres du af at være en del af en afdeling med stærke fagligheder og høje ambitioner på ind-købsområdet? Så læs mere her.

Dine ansvarsområder
Som udbudskonsulent har du ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre egne udbud, hvor du sikrer forretningens behov, den gode udbudsproces og det rette kontraktgrundlag – både kommercielt og juridisk.

Du fungerer også som rådgiver og sparringspartner på udbudsområdet for vores fængsler, andre fagkontorer i Direktoratet og vores tætte samarbejdspartnere i Center for It og Digitalisering.

På it-området venter der flere større komplekse udbud af drift- og videreudvikling af en række strategisk vigtige it-systemer. Det forventes tillige flere nye og spændende projekter afledt af kriminalforsorgens flerårsaftale for 2022-2025 på både it-området men også inden for bl.a. sundhedsområdet i forhold til udlandsfængslet i Kosovo.

Dine primære arbejdsopgaver i tæt samarbejde med forretningen og dine kollegaer består også af:

  • behovsafklaring, forbrugs- og markedsanalyse samt tilrettelæggelse af den optimale udbudsstrategi på baggrund af sourcingstrategien på området,
  • udarbejdelse af udbudsmateriale herunder sikre at...