Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Juridisk konsulent til Helhedsorienteret Kontrol

Advokat i Nordsjælland

Kan du agere juridisk sparringspartner?
I Helhedsorienteret Kontrol er vores kerneopgave kontrol af udbetalinger på ydelsesområderne: Folkepension, Førtidspension, Barselsdagpenge, Boligstøtte og Familieydelser.

Vi kontrollerer og træffer afgørelser i sager om muligt snyd med Udbetaling Danmarks (UDK) ydelser og er på den måde med til at sikre, at velfærdsydelser havner i de rigtige lommer.

I øjeblikket er vi på udkig efter en dygtig kollega, der kan agere juridisk sparringspartner for kollegerne i teamet, herunder de kunderådgivere, der har gjort sagerne klar til partshøring og afgørelse.

I rollen får du tæt kontakt med kommunale kontrolmedarbejdere og andre myndigheder (herunder politiet). Og så bliver det desuden dig, der:

  • udleder essensen af det komplicerede

  • træffer afgørelser i sager, som du og dine kolleger i fællesskab har indhentet og behandlet oplysninger i

  • fungerer som sparringspartner, når det drejer sig om juridiske spørgsmål vedrørende god og saglig sagsbehandling af høj kvalitet.


Har du erfaring med myndighedsafgørelser?
Måske er du uddannet cand.jur eller cand.merc.jur., men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du kan dit juridiske håndværk og har erfaring med juridisk sagsbehandling.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til forvaltningsret, retssikkerhedsloven og god forv...