Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Jurist til Stab for Politik, Jura og Administration som har indgående kendskab til lov om offentlighed i forvaltningen

Advokat på Sydsjælland

Du bliver en del af vores stab, hvor 20 dygtige medarbejdere løser spændende og komplekse opgaver tæt på den politiske ledelse. Staben er et centralt bindeled mellem borgmesteren, direktionen og de øvrige afdelinger.

Vi har et professionelt og ambitiøst miljø, men der er altid plads til humor. I 2023 flytter vi ind i et nyt og moderne rådhus, der er ligger midt i Vordingborg by.

Vi tilbyder dig…
Du vil få et job, hvor dine kerneopgaver bliver håndtering af større og komplicerede aktindsigtsbegæringer. Du vil skulle navigere rundt i alle afkroge af offentlighedsloven. Derudover skal du kunne rådgive kommunens øvrige stabe, afdelinger og virksomheder om forskellige spørgsmål af juridisk karakter.

Du vil ligeledes skulle indgå i forskellige samarbejdsrelationer på tværs af kommunens sektorer og være med til at udvikle stabens samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. I staben ønsker vi et højt fagligt niveau, og du vil i stillingen få faglige udfordringer, sparring med dygtige kollegaer samt et fleksibelt arbejdsmiljø.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Det vil være en fordel, at du har kendskab til kommunale forhold og samspillet i en politisk ledet organisation, men det er ingen betingelse.

Din løn vil blive forhandlet med den faglige organisation efter gældende overenskomst og i forhold til dine kompetencer og erfaring. M...