Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

To stillinger som Juridisk fuldmægtig til kriminalforsorgen, Områdekontoret i Hobro og Kragskovhede Fængsel

Advokat i Nordjylland

Er du en dygtig jurist med ønske om at kombinere teori og praksis og tilegne dig flere juridiske kompetencer og viden om straffuldbyrdelse? Vi søger to jurister til Kriminalforsorgen, Område Midt- og Nordjylland med tiltrædelse snarest muligt.

Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland søger en jurist til en fast stilling som juridisk fuldmægtig på Kragskovhede Fængsel og en barselsvikar til en stilling som juridisk fuldmægtig på Områdekontoret i Hobro.

Dine opgaver – barselsvikar på Områdekontoret i Hobro
Som jurist i Klientsagsenheden kommer du til at arbejde med juridisk sagsbehandling vedrørende de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Dine opgaver som barselsvikar vil primært være som jurist for IO (fodlænkeafdelingen) og Kriminalforsorgen i Frihed (KiF).

På Områdekontoret består jobbet i både konkret sagsbehandling og generelle opgaver vedrørende kvalitetssikring og controlling af klientsagsbehandlingen i institutionerne, f.eks. sags gennemgang på udvalgte sagsområder, tilsynsbesøg mv.

Dine opgaver – jurist på Kragskovhede Fængsel
Som juridisk fuldmægtig på en institution består arbejdet primært af konkret sagsbehandling vedrørende blandt andet prøveløsladelse, udgang og klagesager.

Fælles for stillingerne er, at det er en vigtig del af jobbet at yde faglig sparring med såvel de øvrige jurister i området, som de andre faggrupper, herunder undervis...