Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Jurist til udbud og it-kontraktstyring i Styrelsen for It og Læring

Advokat i København

Brænder du for indkøbsjura og vil være med til fortsat at sikre den digitale udvikling på Børne- og Undervisningsområdet? Vil du rådgive omkring it-kontraktforhold og den kontraktuelle styring af it-leverandører, og kan bringe din viden og kompetencer i spil til at finde gode løsninger? Så er du måske vores nye kollega i den centrale indkøbsenhed i Styrelsen for It og Læring.

Om arbejdsopgaverne

Du bliver en del af et team af dygtige kontrakt- og udbudseksperter i den centrale indkøbsenhed, der dagligt gennemfører udbudsprocesser og yder rådgivning om kontraktforhold for andre enheder i styrelsen, styrelsens direktion og Børne- og Undervisningsministeriets departement.

Som en del af indkøbsenheden vil du få et bredt indblik i styrelsens indkøbsopgaver, deltage i forskellige større indkøbsprojekter og være med til at sætte præg på styrelsens indkøbsstrategi.

Hovedvægten af vores kontrakter ligger inden for it-området, men der vil også være opgaver inden for andre områder.

Opgaverne spænder vidt lige fra deltagelse i større EU-udbud, SKI-udbud, rådgivning om konkrete kontrakter og konkret sagsbehandling til tværgående analyser af vores indkøbsstrategier. Hertil kommer diverse juridiske opgaver i et tæt samspil med styrelsens øvrige jurister.

STIL arbejder agilt og kontraktjuristerne har en vigtig opgave i at udvikle og tilpasse vores kontrakter til at understøtte denne udviklingsmodel.