Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Jurist til udlændingeområdet i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Koncern udrejse

Advokat i København

Koncern Udrejse i Direktoratet for kriminalforsorgen søger en jurist

Hvem er vi
kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern. kriminalforsorgen består af direktoratet og fire kriminalforsorgsområder. kriminalforsorgen er ansvarlig for straffuldbyrdelse samtidig med, at vi også bidrager til at begrænse kriminalitet. Vi driver endvidere to udrejsecentre og en institution for de anholdte asylsøgere, der skal sendes tilbage.

Koncern Udrejse beskæftiger sig med de persongrupper, som er anholdte i forbindelse med indrejse i Danmark, er på tålt ophold, er dømte udviste eller afviste asylsøgere, der ikke kan hjemsendes. Kontoret beskæftiger sig både med konkret sagsbehandling vedrørende dømte og med generel styring og udvikling på udrejseområdet. Kontoret lægger rammerne for arbejdet i de tre udlændingeinstitutioner.

Koncern Udrejse samarbejder med de øvrige myndigheder på udrejseområdet, herunder Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen. Der er ligeledes et tæt samarbejde med de øvrige kontorer i Center for Straffuldbyrdelse samt med Justitsministeriet og de øvrige myndigheder i straffesagskæden, herunder politi og anklagemyndighed.

Dine opgaver
For de udlændinge, der afsoner fængselsstraffe, kan der være mulighed for at afsone i hjemlandet. Der er tale om jura, der bl.a. indebærer vurderinger af hjemlande i forhold til Danmarks overholdelse af internationale konventioner ved...