Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Advokat i København

Vil du være med til at løfte en essentiel samfundsopgave i krydsfeltet mellem komplekse fagligheder og ambitiøse politiske målsætninger? Kan du forklare komplekse strukturer på en enkel og forståelig måde og kan du tilrettelægge arbejdsgange og processer, så de er til at følge for travle medarbejdere? Kan du implementere og understøtte, så tingene virker, når du har sluppet dem? Så er du den nye kollega, vi søger.

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Koncern Resocialisering, har brug for en ny kollega til arbejdet med at strukturere og styre kriminalitetsforebyggende indsatser på tværs af Kriminalforsorgen. Direktoratet har til ansvar at sikre en solid og ensartet implementering af de politiske målsætninger for Kriminalforsorgen og sikre gode og ordentlige rammer for den del af Kriminalforsorgens opgave, som handler om at forebygge ny kriminalitet og om de indsattes beskæftigelse og afso-ningsvilkår.

Opgaverne
I samarbejde med din enhedsleder og kolleger vil du skulle udarbejde udkast til besvarelse af folketingsspørgsmål samt indstillinger til direktoratets ledelse og koncernledelsen. Derudover vil du og dine kolleger have ansvaret for at implementere relevante dele af den flerårsaftale, som bliver forhandlet på plads i løbet af efteråret 2021 og vinteren 2022.

Det vil være en hovedopgave at bygge bro mellem de politiske målsætninger og implementering i de lokale kriminalforsorgsområder. Du vil skulle støtte og ve...