Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Advokat i Grønland

Kriminalforsorgen i Grønland søger en juridisk medarbejder, der trives med alsidighed. Stillingen vil være ledig til besættelse snarest muligt og er tidsbegrænset i 3 år med mulighed for forlængelse.

Du vil som hovedområde varetage alle former for klientsagsbehandling. Disse opgaver forudsættes løst med en betydelig grad af selvstændighed og i tæt samarbejde med kollegaer i kriminalforsorgen samt på de enkelte faglige områder. Andre arbejdsopgaver inkluderer rådgivning og vejledning i juridiske problemstillinger på det fuldbyrdelsesretlige område både internt i kriminalforsorgen men også i relation til eksterne samarbejdspartnere. Derudover vil du bidrage til udarbejdelse af juridiske notater samt bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og Inatsisartut. Du vil også varetage undervisning på uddannelsen af anstaltsbetjente. Hertil kommer medvirken ved udarbejdelse og vedligeholdelse af generelle retsforskrifter, retningslinjer og procedurer vedrørende kriminalforsorgens faglige virksomhed.

Du vil indgå i afdelingen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed sammen med en anden jurist, og du vil referere til chefen for Fuldbyrdelse og Sikkerhed. Der er i det daglige et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Hovedkontoret og anstalterne i Grønland.

Du vil indgå i Hovedkontorets/anstaltens telefonvagtordning, som omfatter akutte henvendelser fra anstaltslederne.

Jobbet giver mulighed for personlig såvel som faglig udvikling.

...