Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Stud.jur. til Direktionsstab i PFA

Advokat i København

Er du i gang med din uddannelse som jurist eller erhvervsjurist? Kunne du godt tænke dig allerede nu at bruge dine evner i praksis i en af Danmarks førende finansielle virksomheder? Så er du måske den studentermedhjælper, som vi søger til Direktionsstab i PFA.

Studentermedhjælper til Direktionsstab

I Direktionsstab løser vi en lang række opgaver af både forretningsmæssig og juridisk karakter for koncerndirektionen og koncernselskabernes bestyrelser samt forretningsområderne i PFA. Vi bistår med selskabsretlig rådgivning i bred forstand, herunder ift. reguleringen af finansielle virksomheder og fonde.

Din opgave som studentermedhjælper i Direktionsstab bliver primært at:

  • Bistå med forberedelse af og opfølgning på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i PFA-koncernens selskaber
  • Bistå med udarbejdelse, håndtering og arkivering af selskabsdokumenter, aftaler mv.
  • Foretage juridisk informationssøgning og bistå med udarbejdelse af juridiske notater
  • Overvåge og analysere ny lovgivning
  • Foretage selskabsretlige registreringer hos Erhvervsstyrelsen og administration ifht. PFA-koncernens selskaber
  • Sikre løbende opdatering af hjemmesiden og intranettet ifbm. ændringer i PFA-koncernens selskabsstruktur

Vi lægger vægt på at optræde professionelt og stiller store krav til kvaliteten af vores arbejde.

Din arbejdstid vil være på ca. 15-20 tim...