Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Jurist til kvalitetssikring og klagesagsbehandling

Advokat i Nordsjælland

Sikrer du kvalitet i klagesagsbehandlingen?
I Kvalitet og Klager søger vi en jurist, der kan være med til at levere effektiv og kompetent kundeservice, vil sikre kunderne den rette kvalitet og håndtere klager professionelt og inden for tidsfristerne.

Som vores nye kollega bidrager du til løsningen af konkrete klagesager og medvirker til at løse afdelingens tværgående opgaver. Du genvurderer afgørelser, analyserer Ankestyrelsens afgørelser og juridiske problemstillinger og opsamler og formidler viden om forvaltningsretten og god sagsbehandling. Derudover er du med til at sikre godt samarbejde og ensartethed inden for klagesagsbehandling på tværs af ydelsesområder og de forskellige ATP-centre, der er placeret rundt om i hele landet.

Har du et højt fagligt niveau?
Du er uddannet jurist og har sandsynligvis erfaring med sagsbehandling og forvaltningsret.

Som person er du struktureret og formår at planlægge og skabe systemer. Du har et højt fagligt niveau, som du bringer i spil, når du behandler klagesager og deler viden. Du er løsningsorienteret og god til at træffe beslutninger og til at samarbejde med forskellige samarbejdspartnere i hele organisationen.

Vil du gøre klager til grundlag for læring?
Du kommer til at arbejde i en del af ATP’s Kvalitet & Klager med en afdelingschef og 29 dygtige kolleger. Vi genvurderer afgørelser om opkrævning, barsel, familieydelser, pen...