Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Vikarstilling: Juridisk fuldmægtig til Områdekontoret i Hobro (fast) og Enner Mark Fæng...

Advokat i Nordjylland

”Er du en dygtig jurist med ønske om at kombinere teori og praksis og tilegne dig flere juridiske kompetencer og viden om straffuldbyrdelse?

Dine opgaver

Som jurist i Klientsagsenheden kommer du til at arbejde med juridisk sagsbehandling vedrørende de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner.

På Områdekontoret består jobbet i både konkret sagsbehandling og generelle opgaver vedrørende kvalitetssikring og controlling af klientsagsbehandlingen i institutionerne, f. eks. sagsgennemgang på udvalgte sagsområder, inspektioner mv. Derudover vil du være primær jurist for Kriminalforsorgen i Frihed og fodlænken.

Som juridisk fuldmægtig på Enner Mark Fængsel består arbejdet primært af konkret sagsbehandling vedr. blandt andet prøveløsladelse, udgang og klagesager.

Fælles for stillingerne er, at det er en vigtig del af jobbet at yde faglig sparring med såvel de øvrige jurister i området, som de andre faggrupper samt at være bindeled mellem direktoratet og kriminalforsorgsområdet.

Du vil blive en del af en hverdag, hvor tempoet ofte er højt, opgaverne omskiftelige og udfordrende. Vi hjælper hinanden i hverdagen, hvor vidensdeling og fagligt engagement og arbejdsglæde spiller en væsentlig rolle i opgaveløsningen.

Du vil referere til områdechefen for klientsagsbehandling i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland.

Hvem er du?

Da du vil komme til at arbej...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.