Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i København søger Jurist til Klientsags...

Advokat i København

Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i København søger Jurist til Klientsagsbehandlingsenheden

Kriminalforsorgsområde Hovedstaden omfatter 5 Institutioner og et Områdekontor.

Du vil blive en del af klientsagsbehandlingsenheden, som er placeret i Områdekontoret på Østerbro, og som har det overordnede ansvar for behandlingen af klientsager i området.

I enheden arbejder der i alt ti administrative og juridiske medarbejdere side om side. Tre af juristerne har deres daglige gang i områdets institutioner.

Hovedopgaver i jobbet

  • Juridisk sagsbehandling af kriminalforsorgsområdets tungeste sager, herunder sager vedrørende langtidsindsatte og klagesager.
  • Kvalitetssikring og controlling af klientsagsbehandlingen i institutionerne, f. eks. sagsgennemgang på udvalgte sagsområder, inspektioner mv.
  • Koordinering af interne regler og sagsgange i områdets institutioner.
  • Oplæg til klientsags-partnerskabet.
  • Juridisk vejledning og sparring af medarbejdere i områdekontoret og områdets institutioner.
  • Koordinering af høringssvar til direktoratet.

Du vil få en væsentlig rolle i udvikling, planlægning og styring af Kriminalforsorgsområde Hovedstadens klientsagsbehandling og et tæt udadvendt samarbejde i forhold til både samarbejdsparter internt i Kriminalforsorgen og i forhold til de andre myndigheder på Justitsministeriets ...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.