Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

ESDH-konsulent og sekretariatsmedarbejder

Advokat på Midt-og Vestsjælland

Om jobbet

ESDH-konsulent og sekretariatsmedarbejder til afdelingen for Ledelse Jura og Kommunikation.

Da vores nuværende ESDH-konsulent har valgt at gå på pension, er stillingen som sekretariatsmedarbejder med særlige opgaver ift. implementering og udvikling af brugen af et nyt journalsystem ledig.

Kalundborg Kommune arbejder på at blive en kommune, der løser opgaver i samarbejde med borgere, frivillige og virksomheder på en måde, som er til inspiration for andre. Vi er allerede godt i gang, men vi skal videre. Ledelse Jura og Kommunikation spiller en vigtig rolle i den udvikling og vi tror på at nytænkning og udnyttelse af mulighederne ved vores nye ESDH-system sammen med blandt andet SAPA og borgerblikket kan understøtte vores mål.

Du vil være en del af Ledelse, Jura og Kommunikation, hvor vi er 20 medarbejdere, heraf 9 administrative medarbejdere, der alle refererer til sekretariatschefen. Sekretariatet er en stabsfunktion som er centralt placeret i kommunen tæt på borgmesteren og direktionen.

Din hovedopgave vil være funktionen som ESDH-konsulent, hvor du især i den første tid skal være med til at klargøre overgangen til et nyt journalsystem og ikke mindst implementering heraf. Konkret vil du bl.a. skulle varetage flg. opgaver:

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.