Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Selvstændig og alsidig jurist til søkortkontoret (Ansøgningsfrist: 09-08-2020)

Advokat i Aalborg

Da vores dygtige jurist har fået nyt job, søger vi i Geodatastyrelsens søkortkontor en ny skarp og selvstændigt arbejdende jurist, der kan håndtere at have mange bolde i luften, men samtidig kan arbejde struktureret og resultatorienteret.

Søkortkontoret er i en rivende udvikling, hvor digitalisering, forandring af arbejdsprocesser og nye teknologiske muligheder fylder i en hverdag, hvor sikker navigation til søs stadig er vores vigtigste prioritet. I denne omstillingsproces har vi brug for en medarbejder med stærke juridiske kompetencer til vores Team Policy, Anvendelse og Projekter, der består af 7 AC’ere og 5 studenter.

Arbejdsopgaver

Dine primære opgaver vil være generel kontraktsudarbejdelse, løbende sagsbehandling af bl.a. reproduktions- og søopmålingstilladelser, lovarbejde og generel departements- og direktionsbetjening.

Søkortområdet er imidlertid kendetegnet ved et forholdsvis kompliceret lovkompleks, bestående af bl.a. FN’s SOLAS-konvention, en række IHO-standarder, EU’s Åbne Data Direktiv og Lov om stedbestemt information. Som den eneste jurist i søkortområdet vil dine arbejdsopgaver derfor komme til at spænde vidt, og to dage vil sjældent være ens.

Herudover forventer vi, at du kan bidrage til opbygning og udvikling af interne arbejdsprocesser og sagsgange samt udarbejdelse af strategiske oplæg, ligesom du også vil få medansvar for koordinering af opgaver til studentermedhjælperne.

...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.