Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Personskadesagsbehandlere til AES i Vordingborg

Advokat på Sydsjælland

Er du målrettet og effektiv? Og vil du træffe juridiske afgørelser med stor betydning for mennesker, der er kommet til skade? Så er du en af de personskadesagsbehandlere, vi leder efter i Center for Private Erstatningssager. En del af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i Vordingborg.

Har du kendskab til erstatningsansvarsloven?
I Center for Private Erstatningssager har vi ansvaret for at skrive udtalelser i sager, hvor borgere er kommet til skade i deres fritid.

Vores lovhjemmel er erstatningsansvarsloven. Sagerne behandles på anmodning fra advokater eller forsikringsselskaber og afsluttes med en grundig udtalelse, som har afsæt i det, vi bliver anmodet om at udtale os om.

Lige nu er vi på udkig efter kolleger, der har lyst til at arbejde med en spændende kombination af lægefaglige og juridiske problemstillinger. Konkret er vi på udkig efter dig, der:

• vil sagsbehandle private erstatningssager
• (efter grundig oplæring) kan varetage faglige ansvarsområder og funktioner
• kan bidrage til videndelingen på tværs af vores sagsbehandlergruppe.

Er du uddannet jurist?
Du er har en juridisk uddannelsesbaggrund på kandidatniveau, og så er det en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling. Hvis du også har kendskab til sagsbehandlingssystemet ScanJour, er det endnu et plus.

Du er i stand til at sortere og bruge de vigtigste oplysninger i et sa...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.