Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Fuldmægtig til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Koncern Ungekriminalforsorgen

Advokat i København

Vil du gerne bidrage til at nedbringe ungdomskriminaliteten, og har du lyst til at understøtte de lokale ungekriminalforsorgsenheders arbejde med at gennemføre et strømlinet og kvalitetsbaseret tilsyn med børn og unge fra 10-17 år? Er du derudover stærk med tal og kan du formidle dem i form af ledelsesinformation, analyser og notater, så har vi en ledig stilling i Koncern Ungekriminalforsorgen.

Den 1. januar 2019 trådte lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Loven indebærer bl.a. oprettelsen af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelse om iværksættelse af forbedringsforløb og straksreaktioner for børn og unge mellem 10-17 år, som har udført personfarlige eller andre alvorlige kriminelle handlinger. Desuden blev der oprettet et nyt forretningsområde i kriminalforsorgen, nemlig Ungekriminalforsorgen, som har til opgave at sikre, at nævnets afgørelser efterkommes ved bl.a. at føre tilsyn og kontrol med de børn og unge, der har modtaget en afgørelse i nævnet.

Ungekriminalforsorgen består i dag af en central enhed i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Koncern Ungekriminalforsorgen, og af fire lokale ungekriminalforsorgsenheder, som er placeret i hhv. København, Næstved, Kolding og Aarhus.

Koncern Ungekriminalforsorgen søger nu en ny kollega med stærk talforståelse, flair for gennemførelse af analyser og præsentation af data samt med gode samarbejds- og formuleringsevner.

Dine opgaver...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.