Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Novafos søger jurist

Advokat i Nordsjælland

Vi søger en jurist, som har lyst til at arbejde med mange spændende og varierende opgaver inden for forsynings- og virksomhedsjura.

Novafos er omfattet af en lang række miljøretlige regler, herunder vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og spildevandsreglerne, og er som kommunalt ejet aktieselskab omfattet af såvel privatretlige som offentligretlige regler.

Du indgår i team Jura på 6 personer, der arbejder med opgaver indenfor jura, indkøb og direktions- og bestyrelsesbetjening. Teamet er en del af afdelingen Administration. Du vil referere til økonomichef John Guldhammer Poulsen.

Den centrale jurafunktion består af en chefjurist, som du skal arbejde tæt sammen med. Jurafunktionen fungerer som husadvokat og rådgiver indenfor alle juridiske aspekter af forsyningsjuraen. Herudover ydes intern ad-hoc rådgivning i den mangfoldighed af juridiske spørgsmål, der løbende opstår, navnlig i forbindelse med planlægnings- og anlægsprojekter, klimatilpasningsprojekter i forhold til veje og vandløb samt offentligretlige problemstillinger.

Dine arbejdsopgaver


  • Konkret sagsbehandling og kvalitetssikring
  • Forberedelse af juridiske notater, beslutningsgrundlag m.v.
  • Håndtere anmodninger om aktindsigt
  • Bistå med at udarbejde standarder for kontrakter og aftaler
  • Rådgive indenfor planlægnings- og anlægsprojekter

Dine kompetencer


  • Du er uddannet cand.jur....

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.