Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Fagligt dygtig jurist med interesse for GDPR og forvaltningsret

Advokat i Nordsjælland

Er du en engageret og analytisk stærk jurist, og vil du være vores nye persondataambassadør? Så har du mulighed for at blive en del af vores team for infrastruktur og en del af en ambitiøs organisation, der arbejder for en effektiv og innovativ energiforsyning.

Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed under Klima, Energi- og Forsyningsministeriet, og vores arbejde består i at sikre rimelige og gennemsigtige vilkår for forbrugere, erhvervsvirksomheder og producenter, der tilsluttes energiinfrastrukturen. Klimatilpasning og grøn omstilling får løbende en større indvirkning på driften af vores el- og gasnet – og dermed også stadig større betydning for de juridiske vurderinger, som vi foretager.

Sagsbehandler i spændende stilling
Du vil blive Forsyningstilsynets persondataambassadør, og du vil samarbejde med vores egen informationssikkerhedskoordinator samt indgå i samarbejde med DPO’en og GDPR-netværket på tværs af hele Klima, Energi- og Forsyningsministeriet.

Ved siden af rollen som persondataambassadør får du som jurist i Team Infrastruktur berøring med husets fagområder. Du bliver en del af et fagligt stærkt miljø, og dine opgaver vil ligge i spændingsfeltet mellem jura, teknik og økonomi. Opgaverne omfatter blandt andet tilsyn med og godkendelse af, at netselskabernes og Energinets betingelser for tilslutning til infrastrukturen rent juridisk opfylder betingelserne i el- og naturgasforsyningsloven.

Teamet...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.