Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Sagsbehandlere til ambitiøst og udviklingsorienteret jobafklaringsteam - genopslag

Advokat i Storkøbenhavn

Da nuværende kollegaer finder rejsen fra Odense til Høje-Taastrup lang til hverdag, og derfor søger tættere på Fyn, har vi brug for to nye medarbejdere til jobafklaringsteamet. Så, hvis du vil gøre en forskel for borgere, der skal fastholdes på arbejdsmarkedet, er god til at skabe kontakt og være i dialog med både borgere og samarbejdspartnere og samtidig er kreativ og ser muligheder – så bliv del af et fantastisk team, hvor du bl.a. kommer til at:

  • Arbejde for at fastholde borgere i beskæftigelse
  • Have kontakt til og koordinere indsatser med arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere
  • Indhente og anvende dokumentation til brug for socialfaglige vurderinger
  • Udarbejde rehabiliteringsplaner og deltage i møder i rehabiliteringsteamet

Fokus på borgernes ressourcer og potentiale
I Høje-Taastrup Kommune giver vi vores borgere en tæt og håndholdt indsats, der kan hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på den gode sagsbehandling - både for borgerne og for sagsbehandlerne.

I Job og Ressourcer er vi ca. 30 medarbejdere og en leder. Vi har en travl hverdag, hvor opgaverne kan ændre sig, og hvor borgersagerne kan være tunge og komplekse - det er derfor vigtigt, at du kan rumme at være i det og alligevel formår at give den enkelte borger optimal sagsbehandling.

Vi har et super godt introduktionsprogram, der sikrer dig en god og tryg opstart og vi sørger for, at du kommer godt...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.