Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Færdselsstyrelsen i Ribe søger erfaren jurist

Advokat i København

Trives du i krydsfeltet mellem jura og politik, og kan du lide en afvekslende hverdag med fokus på solid juridisk sagsbehandling og proaktiv udvikling?

Hvis ja, så er du måske vores nye kollega.

Færdselsstyrelsen er en styrelse i rivende udvikling, og vi har brug for flere dygtige medarbejdere. Vi er en styrelse, som arbejder med regulering af og fører tilsyn på færdsels- og bilområdet. Vi administrerer færdselslovens regler, træffer afgørelser i konkrete sager, udsteder vejledninger og bekendtgørelser, ligesom vi behandler generelle og overordnede spørgsmål vedrørende de enkelte sagsområder. Vi har et tæt samarbejde med de mange brancher, som er i berøring med Færdselsstyrelsens myndighedsområde, Transport- og Boligministeriet og andre myndigheder.

Som vores kollega bliver du en del af en organisation med både generalister, jurister, administrative medarbejdere og teknikere. Vi arbejder på tværs, deler viden og støtter hinanden med respekt for fagligheder og forskelligheder. Vi har travlt, men vil også have det sjovt. Du vil blive placeret i team Tilsynsjura, hvor arbejdsdagene er præget af udfordrende og meget afvekslende opgaver.

Jurist i team Tilsynsjura
Som jurist i Tilsynsjura får du direkte indflydelse på en af Færdselsstyrelsens kerneopgaver – tilsyn. Vores inspektører udfører tilsyn med synsvirksomhederne og team Tilsynsjura understøtter dette arbejde. I teamet løser vi også opgaver med at gennem...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.