Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Jurist til opbygning af et helt nyt reguleringsområde indenfor luftfart søges

Advokat i København

Analyse, koordination, overblik og implementering af helt nye regler om cybersikkerhed på luftfartsområdet – er det dig?

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens fire luftfartskontorer arbejder vi med klassiske styrelsesopgaver som regulering, vejledning, godkendelse og tilsyn. Som noget nyt er der vedtaget international og europæisk regulering om luftfartssektorens håndtering af cybersikkerhed. Dvs. håndtering af den sårbarhed, som eksisterer i og med, at luftfarten er afhængig af IT-systemer, som kan gå ned eller intentionelt påvirkes negativt.

Til en nyoprettet stilling søger vi en jurist, som har mod på at give sig i kast med implementering af disse nye regler – er det dig?

Implementeringen af reglerne og det samtidige arbejde med at forberede luftfartens virksomheder til håndtering af de nye opgaver er en kompleks opgave.
Udførelsen af den kræver, at du har styr på dit regelarbejde, men i lige så høj grad, at du har mod på at sætte dig ind i et fagligt område, hvor der er meget på spil.
Du skal bidrage til, at regelimplementeringen sker i samspil med de berørte interessenter samt bidrage til beslutninger om, hvordan reglerne konkret skal anvendes.
Fokus er at finde et fornuftigt setup for, hvordan sektorens cyber-robusthed øges, herunder skal vi foretage overvejelser om godkendelser, tilsyn, uddannelse, vejledning, risikovurderinger, sikkerhedsledelsessystemer mm.

Indledningsvist bliver opgaven at skabe overblik...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.